RB 61/2013 - Umowa Kredytowa z PEKAO, ING Polska, Rabobank i BZ WBK
09-09-2013

Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje, o podpisaniu w dniu 10 września 2013 r. Umowy Kredytowej ("Umowa") pomiędzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy") – łącznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("PEKAO"), Bank Zachodni WBK S.A. ("WBK"), Rabobank Polska S.A. ("Rabobank") i ING Bank Śląski Polska S.A. ("ING Polska") – łącznie "Kredytodawcy". AmRest Polska i AmRest Czechy są spółkami w 100% zależnymi od AmRest.
 
Na podstawie Umowy, Kredytodawcy udzielają Kredytobiorcom kredytu łącznie w przybliżonej kwocie EUR 250 mln. Kwota kredytu obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej kwocie do EUR 150 mln, transza B w maksymalnej kwocie do PLN 140 mln, transza C w maksymalnej kwocie do CZK 400 mln oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w maksymalnej kwocie do PLN 200 mln. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej 11 października 2010 r. oraz na finansowanie rozwoju i zarządzanie kapitałem obrotowym grupy AmRest.  Termin spłaty kredytu przypada na 10 września 2018 r. Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z Umowy.
 
Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. W ramach Umowy AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników płynności (dług netto/EBITDA, kapitały własne/suma bilansowa, EBITDA/należne odsetki) na uzgodnionych poziomach. W szczególności AmRest zobowiązuje się do nieprzekraczania poziomu 3,5 w przypadku stosunku długu netto do wartości zysku EBITDA oraz do niewypłacania dywidendy, gdy wskaźnik ten przekracza poziom 3,0.
Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 2.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi