RB 60/2007 Przyjęcie akcji AmRest do depozytu KDPW
10-10-2007

Zarząd AmRest Holdings N.V. („AmRest”) informuje, że powziął informację o przyjęciu uchwały przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”), w dniu 9 października 2007 roku, dotyczącej przyjęcia do depozytu 670.606 akcji zwykłych na okaziciela AmRest o wartości nominalnej EUR 0,01  każda oraz nadaniu im kodu: NL0000474351. Warunkiem przyjęcia do depozytu KDPW jest podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje AmRest oznaczone kodem NL0000474351, przez spółkę prowadzącą ten rynek.
 
Zarejestrowanie wyżej wymienionych akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni, nie wcześniej jednak niż w dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela pod kodem NL0000474351 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będzie przekazana przez KDPW w formie odrębnego komunikatu.
 
Przyjęcie do depozytu wyżej wymienionych akcji AmRest wynika z emisji akcji opisanej w RB 57/2007 z dnia 19 września 2007 roku, która z kolei wynika z transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów w OOO Pizza Nord, operatora restauracji Pizza Hut i KFC w Rosji (opisanej w RB 35/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku). Po dopuszczeniu wyżej wymienionych akcji do publicznego obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zostaną one zwrócone International Restaurant Investments, LLC („IRI”), byłemu głównemu akcjonariuszowi AmRest, zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki Akcji zawartej w dniu 2 lipca 2007 roku (RB 36/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku).
 
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 2.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi