RB 59/2012 Przeniesienie własności udziału (wkładu) w AmRest, LLC
12-12-2012

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje o powzięciu w dniu 13 grudnia 2012r. wiadomości o przeniesieniu własności udziału (wkładu) w spółce AmRest, LLC zarejestrowanej zgodnie z prawem stanu Delaware, USA  („AmRest US”) na rzecz AmRest Services Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („AmRest SKA”), spółki w pełni kontrolowanej przez AmRest. 
AmRest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („AmRest PL”), spółka w 100% zależna od AmRest, wniosła aportem udział (wkład) w AmRest US do spółki AmRest SKA w zamian za objęcie 375 akcji nowej emisji o cenie nominalnej 100 PLN za każdą akcję i cenie emisyjnej 591 362,66 PLN za każdą akcję oraz łącznej cenie emisyjnej 221 760 997,50 PLN.
Jednocześnie Zarząd AmRest informuje, że w dniu 13 grudnia 2012r. zawarta została umowa pożyczki pomiędzy AmRest SKA a AmRest PL na kwotę 220 211 427,00 PLN, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2013r. („Umowa pożyczki”).
Przeniesienie własności udziału (wkładu) AmRest US oraz Umowa pożyczki związane są z usprawnieniami w zarządzaniu przepływami środków pieniężnych w ramach grupy AmRest.
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi