RB 59/2010 Zatwierdzenie zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
21-10-2010

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje o zarejestrowaniu w dniu 14 października 2010 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie AmRest uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”) (RB 45/2010). Statut został zmieniony zgodnie z uchwałami ZWZA, załączonymi do niniejszego raportu bieżącego („Załącznik #1.pdf).
W szczególności:
-Uchwała nr 22 zmieniła § 4 ust.3 Statutu
-Uchwała nr 23 zmieniła § 4 ust.4 Statutu
-Uchwała nr 24 zmieniła § 7 ust.4 Statutu
-Uchwała nr 26 zmieniła § 9 ust.4 Statutu
-Uchwała nr 27 dodaje punkty e) i f) do § 12 ust.2 Statutu
Do raportu załączono także poprzednio obowiązujące brzmienie statutu („Załącznik #2”). 
Podstawa prawna:Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 2.

Załacznik #2
plik PDF
rozmiar: 126.2 KB
Załącznik #1
plik PDF
rozmiar: 539.3 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi