RB 58/2012 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
05-12-2012

W nawiązaniu do RB 41/2012 z dnia 22.10.2012r., RB 43/2012 z dnia 24.10.2012r., RB 48/2012 z dnia 19.11.2012r., RB 50/2012 z dnia 21.11.2012r., RB 51/2012 z dnia 21.11.2012r., RB 53/2012 z dnia 22.11.2012r. oraz RB 56/2012 z dnia 28.11.2012r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 5 grudnia 2012 transakcji zbycia 60 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 5 grudnia 2012 r.
Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:
1) Cena zbycia akcji to PLN 47,60
2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01
3) Zbyte akcje stanowią 0,0003% kapitału zakładowego Spółki czyli 60 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
4) Po dokonaniu transakcji AmRest nie posiada swoich akcji, ani głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (informacje bieżące i okresowe)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi