RB 57/2007 Zmiana w kapitale oraz emisja akcji przez AmRest Holdings N.V.
18-09-2007

Zarząd AmRest Holdings N.V. („AmRest”) informuje, że otrzymał potwierdzenie zarejestrowania w dniu 27 sierpnia 2007 roku przez Izbę Handlową w Amsterdamie zmian w kapitale zakładowym Spółki. Zgodnie z otrzymanym potwierdzeniem kapitał autoryzowany AmRest został podwyższony z EUR 150.000 do EUR 160.000 (z 15.000.000 akcji do 16.000.000 akcji), natomiast kapitał wyemitowany Spółki został podwyższony z EUR 135.000 do EUR 141.706,06 (z 13.500.000 akcji do 14.170.606 akcji). Wartość nominalna jednej akcji AmRest to EUR 0,01. Po zarejestrowaniu tych zmian ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji AmRest, wynosi 14.170.606 (100% ogólnej liczby głosów).
 
Wyżej wymienione zmiany w kapitale AmRest wynikają z transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów w OOO Pizza Nord, operatora restauracji Pizza Hut i KFC w Rosji (opisanej w RB 35/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku).
 
Podwyższenie kapitału autoryzowanego zostało zatwierdzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest z dnia 28 czerwca 2007 roku poprzez Uchwałę nr 3 (RB 30/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku).
 
Emisja 670.606 akcji (podwyższenie kapitału wyemitowanego do 14.170.606 akcji) została zatwierdzona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest z dnia 28 czerwca 2007 roku poprzez Uchwałę nr 2 (RB 30/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku).
 
Emisja wynika z Umowy Pożyczki Akcji zawartej w dniu 2 lipca 2007 roku (RB 36/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku) pomiędzy AmRest i International Restaurant Investments, LLC („IRI”), byłym głównym akcjonariuszem Spółki. Umowa Pożyczki Akcji umożliwiła Spółce finalizację transakcji nabycia udziałów OOO Pizza Nord. Nowo-wyemitowane akcje zostaną zwrócone IRI po ich dopuszczeniu do publicznego obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 
 
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 2.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi