RB 56/2007 Podpisanie umów pomiędzy AmRest Coffee Sp. z o.o. (Polska) i Starbucks
18-09-2007

Zarząd AmRest Holdings N.V. (“AmRest”), w nawiązaniu do RB 23/2007 z dnia 25 Maja 2007 roku, informuje, że AmRest Coffee Sp. z o.o. oraz Starbucks Coffee EMEA B.V. i Starbucks Manufacturing EMEA B.V. (łącznie “Starbucks”) podpisały Umowę Rozwoju, Umowę Usług Wspólnych, Umowę o Świadczeniu Usług i Umowę Dostawy dotyczącą prawa i licencji do rozwoju, posiadania i prowadzenia kawiarni Starbucks w Polsce (razem zwane dalej “Umowami”). AmRest Coffee Sp. z o.o. jest spółką joint venture utworzoną przez American Restaurants Sp. z o.o. (“AmRest Polska”), spółkę zależną AmRest, oraz Starbucks Coffee International, Inc. (82% AmRest Polska i 18% Starbucks Coffee International).
 
Umowy zostały zawarte na okres do 31 maja 2022, z możliwością ich przedłużenia na okres dodatkowych 5 lat, po spełnieniu określonych warunków. AmRest Coffee Sp. z o.o. będzie jedynym podmiotem uprawionymi do rozwijania i prowadzania kawiarni Starbucks w Polsce w okresie obowiązywania Umów, z brakiem prawa wyłączności do niektórych instytucjonalnych lokalizacji. 
 
Główne koszty i opłaty, które będą ponoszone przez AmRest Coffee Sp. z o.o. będą następujące:
-          opłata za rozwój w wysokości 100 tys. dolarów oraz opłata za świadczenie usług w wysokości 300 tys. dolarów, dotyczące początkowego wsparcia operacyjnego w odniesieniu do Polski,
-          początkowa opłata franczyzowa w wysokości 25 tys. dolarów za każdą otwartą kawiarnię Starbucks,
-          stała opłata licencyjna równa 6% przychodów ze sprzedaży każdej kawiarni Starbucks,
-          lokalna opłata marketingowa, której wysokość będzie ustalana corocznie między Stronami.
AmRest Coffee Sp. z o.o. będzie zobowiązana do otwierania i prowadzenia kawiarni Starbucks zgodnie z planem rozwoju, który zawiera minimalną ilość otwarć w każdym roku w okresie obowiązywania Umów. Jeśli AmRest Coffee Sp. z o.o. nie wypełni obowiązków wynikających z planu rozwoju, Starbucks będzie miał prawo do obciążenia jej karą umowną lub do rozwiązania Umów. Umowy zawierają również postanowienia dotyczące dostaw kawy i innych podstawowych surowców od Starbucks lub innych zaaprobowanych bądź wyznaczonych dostawców.
 
 
Podstawa prawna:
RMF z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – §5 ust. 1. pkt. 3.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi