RB 55/2008 Zakończenie transferu udziałów pomiędzy Henrym McGovern oraz IRI - Henry McGovern posiada 9,50% akcjonariatu AmRest
07-07-2008

Zarząd AmRest Holdings N.V. (“AmRest”, “Spółka”) informuje, że otrzymał notyfikację od Henrego McGovern, współzałożyciela i Członka Rady Nadzorczej AmRest, o finalizacji sprzedaży i transferu na jego rachunek 100% udziałów International Restaurant Investments, LLC (“IRI”), z siedzibą w Virginii, USA przez American Retail Concepts, Inc. (“ARC”), z siedzibą w Delaware, USA. IRI jest właścicielem 1 032 720 akcji AmRest.
 
Biorąc pod uwagę powyższe Henry McGovern zwiększył swój całkowity udział w akcjonariacie AmRest do 1 348 010 akcji, co stanowi 9,50% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 1 348 010 głosów, tj. 9,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Całkowity udział w akcjonariacie AmRest składa się z akcji posiadanych bezpośrednio przez Henrego McGovern (196 540 akcji) oraz poprzez spółki całkowicie od niego zależne, tj. IRI (1 032 720 akcji) oraz Metropolitan Properties International Sp. z o.o. (“MPI”) (118 750 akcji). Przed tym transferem Henry McGovern posiadał 315 290 akcji AmRest (akcje posiadane bezpośrednio oraz poprzez MPI), co stanowiło 2.22% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 315 290 głosów, tj. 2.22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 
Opóźnienie finalizacji transakcji, ogłoszonej po raz pierwszy w dniu 2 lipca 2007 roku (RB 34/2007), wynikało z poszukiwania przez udziałowców ARC optymalnej, z punktu widzenia prawnego i księgowego, struktury tej transakcji, która zminimalizowałaby negatywne dla nich konsekwencje, wynikające z amerykańskiego systemu podatkowego. Udziałowcami ARC są następujące osoby („Udziałowcy ARC”):
 
Donald Kendall, Sr. 30,00%
Donald Kendall, Jr. 18,25%
Christian Eisenbeiss 28,36%
Henry McGovern 22,49%
David Bobilya 0,90%
 
W ramach tej transakcji, IRI podpisało dodatkowo z Donald Kendall Sr., Donald Kendall Jr., Christian Eisenbeiss oraz Dave Bobilya („Osoby Indywidualne”) kontrakt forward oraz opcję kupna dotyczące 800 428 akcji AmRest, będących w posiadaniu IRI. Akcje te reprezentują dawny pośredni udział Osób Indywidualnych w akcjonariacie AmRest. W rozliczeniu Osoby Indywidualne cedowały na IRI weksel własny Henrego McGovern.
 
Wyżej opisana transakcja podkreśla trwałe zaangażowanie Pana McGovern w uzyskiwanie znaczącego wzrostu wartości akcji AmRest.  
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 1.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi