RB 53/2010 Zakup akcji AmRest przez Henry’ego McGovern
08-09-2010

Zarząd AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje, że w dniu 8 września 2010 został powiadomiony przez Henry’ego McGovern, Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest, o sfinalizowaniu zakupu 65 000 akcji AmRest po średniej cenie PLN 20,1 w ramach Programu Opcji Pracowniczych 1 (szczegóły tego planu zostały opisane w Nocie 23 do Raportu Rocznego 2009). Transakcja została dokonana poza zorganizowanym systemem obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
W związku z powyższym Henry McGovern zwiększył swój udział w akcjonariacie AmRest do łącznie 1 360 110 akcji AmRest, co stanowi 7,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia łącznie do 1 360 110 głosów, tj. 7,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed zmianą udziału Henry McGovern posiadał łącznie 1 295 110 akcji AmRest, co stanowiło 6,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało łącznie do 1 295 110 głosów, tj. 6,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Henry McGovern posiada akcje AmRest bezpośrednio oraz poprzez spółki, których jest 100% właścicielem, tj. International Restaurant Investments, LLC (“IRI”) i Metropolitan Properties International Sp. z.o.o. (“MPI”).
Podstawa prawna:Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi