RB 5/2012 Zakup akcji AmRest przez Henry’ego McGovern
15-01-2012

Zarząd AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2012 roku został powiadomiony przez Henry’ego McGovern, Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest, o nabyciu przez niego w dniu 13 stycznia 2012, 6 800 akcji AmRest po średniej cenie PLN 61,5. Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
W związku z powyższym Henry McGovern zwiększył swój udział w akcjonariacie AmRest do łącznie 1 482 766 akcji AmRest, co stanowi 6,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia łącznie do 1 482 766 głosów, tj. 6,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed zmianą udziału Henry McGovern posiadał łącznie 1 475 966 akcji AmRest, co stanowiło 6,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało łącznie do 1 475 966 głosów, tj. 6,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Henry McGovern posiada akcje AmRest bezpośrednio oraz poprzez kontrolowane przez niego spółki, tj. International Restaurant Investments, LLC (“IRI”) i MPI.
Podstawa prawna: Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2019
Ten widget jest aktualnie używany
Capital Markets Day
Ten widget jest aktualnie używany

20.09.2019

AmRest Capital Markets Day
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi