RB 5/2007 Podpisanie Umowy Rozwoju z Burger King
08-03-2007

Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje o podpisaniu Umowy Rozwoju z  Burger King Europe GmbH.
 
Data zawarcia umowy
 
08.03.2007
 
Strony umowy
 
American Restaurants Sp. z o.o. (Developer), z siedzibą we Wrocławiu, Polska
Burger King Europe GmbH (BKE) z siedzibą w Zug, Szwajcaria.
 
Przedmiot umowy
 
Developer uzyskuje prawo, bez wyłączności, do otwierania i prowadzenia na zasadzie franczyzy restauracji Burger King na terytorium Polski („Obszar Rozwoju”)
 
Prawo pierwszeństwa
 
Developer ma prawo pierwszeństwa w przypadku, gdy BKE samodzielnie lub poprzez stronę trzecią chciałby otwierać na terytorium Polski restauracje Burger King, z wyłączeniem pewnych instytucjonalnych lokalizacji.
 
Gwarancja
 
AmRest Holdings N.V. (Gwarant) gwarantuje BKE spełnienie przez Developera wszystkich zobowiązań w ramach Umowy Rozwoju.
 
Okres umowy
 
Umowa Rozwoju zawarta została na okres 5 lat od momentu podpisania tej umowy.
 
Istotne warunki umowy
 
Umowa Rozwoju zakłada między innymi, że:
 
a) Przez 2 lata, od otwarcia pierwszej restauracji Burger King przez Developera, BKE będzie zasilał fundusz reklamy oraz promocji sprzedaży, kwotą równą 2,5% miesięcznej sprzedaży wszystkich restauracji Burger King prowadzonych przez Developera. W trakcie trzeciego roku od otwarcia pierwszej restauracji Burger King przez Developera, BKE będzie zasilał fundusz reklamy oraz promocji sprzedaży kwotą równą 2,0% miesięcznej sprzedaży wszystkich restauracji Burger King prowadzonych przez Developera.
 
 
b) W trakcie pierwszych pięciu lat opłata początkowa, płacona przez Developera za podpisanie umowy franczyzy dla każdej restauracji Burger King na okres 10 lat, wyniesie 25.000 USD (w przypadku przedłużenia przez Developera okresu trwania umowy franczyzy o kolejne 10 lat, opłata za odnowienie franczyzy wyniesie kolejne 25.000 USD). W momencie otwarcia każdej następnej restauracji Burger King, wykraczającej ponad liczbę restauracji ustaloną w planie rozwoju, opłata początkowa będzie obniżona o 50%.
 
c) Developer będzie otwierał i prowadził restauracje Burger King według ściśle określonego planu rozwoju, który przewiduje minimalną liczbę otwarć w każdym roku rozwoju, zgodnie z tym jak zostało to zdefiniowane w Umowie Rozwoju.
 
d) Developer zobowiązuje się pozostawać w zgodzie z procedurami rozwoju oraz wymogami zawartymi w Umowie Rozwoju. Procedury te dotyczą między innymi akceptacji franczyzy oraz akceptacji lokalizacji.
 
e) Developer oraz Gwarant powinni utrzymywać w ścisłej tajemnicy instrukcje operacyjne, informacje marketingowe oraz wszelkie informacje i know-how dotyczący funkcjonowania restauracji Burger King, ujawnione Developerowi przez BKE.   
 
f) Developer jest odpowiedzialny za wszelkie straty, zniszczenia i/lub roszczenia kontraktowe  stron trzecich, jakie wynikają lub są związane ze zobowiązaniami, przedsięwzięciami, przyrzeczeniami i gwarancjami Developera wynikającymi z umowy, oraz za wszystkie roszczenia lub żądania dotyczące szkód majątkowych i osobistych (uszkodzeń ciała, chorób lub śmierci), wynikających pośrednio lub bezpośrednio z powyższego.
 
 
 
Podstawa prawna:
RMF z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – §5 ust. 1. pkt. 3.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi