RB 5/2005 Przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów spółki pod firmą Galeria „Arka” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
23-03-2005

Data zawarcia umowy:
 
23.03.2005r.
 
Strony umowy:
 
Marian Gębski (Sprzedający) i American Restaurants Sp. z o.o. (Kupujący).
 
Przedmiot umowy:
 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego 1199 udziałów spółki pod firmą Galeria „Arka” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę 175.004,00 zł
Umowa została zawarta w wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 18.11.2004r. przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów spółki Galeria „Arka” Spółka z o.o.
W skład majątku przedmiotowej spółki wchodzi lokal użytkowy o powierzchni 333,33 m2, mieszczący się w Warszawie przy ul. Chmielnej 2, w którym spółka prowadzi m.in. galerię malarską a prowadzić będzie również działalność restauracyjną.
 
Umowa poddana jest prawu polskiemu.
Istotne postanowienia umowne:
 
Cena nabycia 1199 (z 1200) udziałów o wartości 50 zł każdy, w spółce Galeria „Arka” Spółka z o.o. wynosi 175.004,00 zł Cena została ustalona m.in. przy uwzględnieniu wartości mienia i zobowiązań spółki pod firmą Galeria „Arka” Spółka z o.o.
 
Zgodnie z zapewnieniami Sprzedającego, udziały w spółce są wolne od wad prawnych oraz obciążeń i roszczeń osób trzecich.
 
Zgodnie z zapewnieniami Sprzedającego, spółka nie ma jakichkolwiek zobowiązań wymagalnych lub niewymagalnych, za wyjątkiem tych, które zostały opisane w załączniku do umowy sprzedaży udziałów, tj. zobowiązania wobec: komitentów 575.835,89 zł, wspólników 449.563.28 zł oraz ZUS 38.596,63 zł.
 
Sprzedający oświadczy, że łączy go ze spółką pod firmą Galeria „Arka” Spółka z o.o. umowa na mocy której Sprzedający zobowiązał się nieodpłatnie wobec spółki Galeria „Arka” Spółka z o.o., że w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od powyższej spółki  wypełni jej zobowiązania opisane powyżej. W celu zabezpieczenia tych zobowiązań Sprzedający wystawił i oddał na przechowanie Kupującemu 5 weksli własnych in blanco.
 
Kary umowne:
Brak zastrzeżonych kar umownych
 
Zastrzeżenia warunku lub terminu:
Umowa została zawarta bez zastrzeżenia warunku lub terminu.
 
Kryteria uznania umowy za  znaczącą:
Nabycie aktywów o znacznej wartości (par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi