RB 52 Zmiany w Zarządzie Amrest Holdings N.V.
17-11-2005

Zarząd Amrest Holdings N.V. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 17.11.2005r. powołała Pana Wojciecha Mroczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Amrest Holdings N.V. i powierzyła mu funkcję Dyrektora Zarządzającego w Spółce.
 
Pan Wojciech Mroczyński ma 33 lata. Nowy Dyrektor Zarządzający pracę w Spółce rozpoczął we wrześniu 2005 roku, od 23.09.2005r. pełni funkcję Członka Zarządu American Restaurants Sp. z o.o, spółki zależnej AmRest Holdings N.V. , a od 30.09.2005r. obowiązki CFO Grupy AmRest.
 
Przez ostatnie siedem lat Wojciech Mroczyński pełnił kierownicze i nadzorcze funkcje w firmie Mondi Packaging Paper Świecie S.A. – MPPS (wcześniej Frantschach Świecie S.A.) oraz Grupie Mondi Packaging, wiodącej firmie w branży papierniczej oraz silnej spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Przez ostatnie trzy lata Wojciech Mroczyński pełnił funkcję Dyrektora Finansowego MPPS S.A.
 
Od czerwca 2005 Wojciech Mroczyński pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A, Spółki notowanej na GPW w Warszawie.
 
Nowy Dyrektor Zarządzający Amrest Holdings N.V.  ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku Handel Zagraniczny, oraz studia MBA na Central Connecticut State University, w USA. Wojciech Mroczyński jest również absolwentem Harvard Business School w USA (TGMP).
 
W swojej dotychczasowej karierze, oprócz zagadnień czysto finansowych Wojciech Mroczyński zajmował się m.in. coachingiem dla menedżerów oraz tzw. coachów wewnętrznych („high potentials”). Odpowiedzialny był również za proces planowania strategicznego oraz wdrażania najlepszych praktyk zarządzania w całej firmie.
 
Ponadto, przez ostatnie dwa lata Wojciech Mroczyński był liderem procesu wdrażania nowej kultury organizacyjnej opartej na ciągłym doskonaleniu, silnej orientacji biznesowej oraz efektywnej informacji zwrotnej.
 
Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Amrest Holdings N.V. Pan Wojciech Mroczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
 
Jednocześnie Zarząd Amrest Holdings N.V. informuje, że w dniu 17.11.2005r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pana Petera Whiskerd–Węgorzewskiego z funkcji Członka Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego w Spółce. Pan Peter Whiskerd-Węgorzewski będzie kontynuował pracę w Spółce odpowiadając za obszar zasobów ludzkich oraz projekty związane z rozwojem Spółki i Grupy Kapitałowej.  
 
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MF z dnia 19 października 2005 roku, Art. 5 ust. 1 pkt. 21, 22

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi