RB 51/2005 Informacja poufna – Spolpep i Delta Creator
03-10-2005

Zarząd Amrest Holdings N.V. informuje, że z dniem 3.10.2005 roku otrzymał informację o włączeniu spółek zależnych Spolpep Sp. z o.o. i Delta Kreator Sp. z o.o.  w struktury spółki zależnej American Restaurants Sp. z o.o.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.09.2005r. sygn. akt WR.VI NS-Rej.KRS/11811/5/623 dokonane zostało w trybie art.  492 § 1 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych połączenie, poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą – American Restaurants Sp. z o.o. całego majątku spółek (i) SPOLPEP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, KRS numer 0000204260, NIP 526-030-25-68 oraz (ii) Delta Creator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 105, KRS numer 0000206251, NIP 897-001-05-75.
Konsekwencją  połączenia obu spółek jest wstąpienie przez American Restaurants Sp. z. o. o. we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych. Celem połączenia spółek jest uproszczenie struktury holdingu.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2019 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2019
Ten widget jest aktualnie używany

07.11.2019

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2019
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi