RB 50/2013 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
23-07-2013

W nawiązaniu do RB 35/2013 z dnia 03.07.2013r., RB 36/2013 z dnia 04.07.2013r., RB 39/2013 z dnia 09.07.2013r., RB 41/2013 z dnia 11.07.2013r., RB 42/2013 z dnia 12.07.2013r., RB 44/2013 z dnia 13.07.2013r. oraz RB 45/2013 z dnia 16.07.2013r., AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o rozliczeniu w dniu 24 lipca 2013 r. transakcji zbycia 793 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich.
Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:
1) Cena zbytych akcji: 24,00 PLN za akcję
2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01
3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0037% kapitału zakładowego Spółki czyli 793 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki
4) Po dokonaniu transakcji AmRest nie posiada akcji własnych, ani głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2020 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2020
Ten widget jest aktualnie używany

15.05.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2020 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi