RB 47/2012 Zmiana okresu wykonania opcji sprzedaży udziałów mniejszościowych AmRest TAG S.L.
16-11-2012

W nawiązaniu do RB 7/2011 z dnia 11 lutego 2011, Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 16 listopada 2012 aneksu do umowy pomiędzy udziałowcami AmRest TAG S.L. Aneks wydłuża do 9 miesięcy okres, w którym w przypadku  spadku ceny akcji AmRest poniżej 65 zł udziałowcy mniejszościowi AmRest TAG S.L. („Udziałowcy”) mogą wykonać opcję sprzedaży udziałów. Szczegółowy mechanizm opcji przysługującej Udziałowcom opisany został w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2011.
Podpisanie aneksu wynika z rozmów prowadzonych z Udziałowcami, mających na celu zmianę mechanizmu funkcjonowania opcji nabycia i sprzedaży udziałów mniejszościowych AmRest TAG S.L.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi