RB 47/2011 Zakup akcji AmRest przez Henry’ego McGovern
03-10-2011

Zarząd AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje, że w dniu 4 października 2011 został powiadomiony przez Henry’ego McGovern, Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest, o nabyciu przez niego poprzez kontrolowaną przez niego spółkę, Metropolitan Properties International Sp. z.o.o. (“MPI”), w dniach od 28 września do 3 października 2011, 5 451 akcji AmRest po średniej cenie PLN 65,7050. Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
W związku z powyższym Henry McGovern zwiększył swój udział w akcjonariacie AmRest do łącznie 1 462 654 akcji AmRest, co stanowi 6,89% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia łącznie do 1 462 654 głosów, tj. 6,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed zmianą udziału Henry McGovern posiadał łącznie 1 457 203 akcji AmRest, co stanowiło 6,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało łącznie do 1 457 203 głosów, tj. 6,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Henry McGovern posiada akcje AmRest bezpośrednio oraz poprzez kontrolowane przez niego spółki, tj. International Restaurant Investments, LLC (“IRI”) i MPI.
Podstawa prawna: Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi