RB 46/2011 Zakup akcji AmRest przez Henry’ego McGovern

RB 46/2011 Zakup akcji AmRest przez Henry’ego McGovern
28-09-2011

Zarząd AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje, że w dniu 29 września 2011 został powiadomiony przez Henry’ego McGovern, Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest, o nabyciu przez niego w dniu 27 września 2011, 6 574 akcji AmRest po średniej cenie PLN 65,5998. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
W związku z powyższym Henry McGovern zwiększył swój udział w akcjonariacie AmRest do łącznie 1 457 203 akcji AmRest, co stanowi 6,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia łącznie do 1 457 203 głosów, tj. 6,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed zmianą udziału Henry McGovern posiadał łącznie 1 450 629 akcji AmRest, co stanowiło 6,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało łącznie do 1 450 629 głosów, tj. 6,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Henry McGovern posiada akcje AmRest bezpośrednio oraz poprzez spółki, których jest 100% właścicielem, tj. International Restaurant Investments, LLC (“IRI”) i Metropolitan Properties International Sp. z.o.o. (“MPI”).
Podstawa prawna: Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r.

 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi