RB 43/2010 Zwięzła ocena sytuacji Spółki z dnia 22 czerwca 2010 roku
24-06-2010

Zgodnie z Zasadą III 1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz RB 8/2008, z dnia 25 stycznia 2008 roku, Rada Nadzorcza AmRest Holdings SE prezentuje zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
Rada Nadzorcza zapoznała się ze Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniem Finansowym za rok 2009 wykazującym zysk netto w kwocie PLN 38 574 tys., Sprawozdaniem Zarządu Spółki oraz Raportem Audytora za rok 2009. Zdaniem Rady wyniki finansowe i operacyjne Spółki są dobre. Dowodem dobrych wyników jest między innymi poprawa marż  oraz wygenerowanie znaczących nadwyżek środków pieniężnych.
Dobra kondycja Spółki zapewnia finansową elastyczność oraz zdolność do dalszej realizacji strategii wzrostu. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Raport Roczny Spółki za rok 2009 i rekomenduje jego zatwierdzenie przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Dodatkowo po zapoznaniu się z Jednostkowym Rocznym Sprawozdaniem Finansowym, Rada Nadzorcza postanowiła zaakceptować wniosek Zarządu i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o pokryciu straty netto wynoszącej PLN 4 089 tys. za rok 2009 zgodnie z wnioskiem Zarządu.
Ponadto Rada Nadzorcza chciałby wskazać, że w roku 2010 tj. po dacie bilansowej miało miejsce istotne zdarzenie – w dniu 22 kwietnia 2010 r. została zawarta przez AmRest Holdings SE umowa subskrypcji akcji pomiędzy AmRest a WP Holdings VII B.V. Rada Nadzorcza przed zawarciem powyższej umowy szczegółowo przeanalizowała całość transakcji z Warburg Pincus zarówno od strony finansowej jak i prawnej. Rada Nadzorcza zgodziła się z Zarządem Spółki, że proponowana transakcja jest korzystna dla Spółki i jej przyszłego rozwoju. W związku z tym, po zapoznaniu się z całością dokumentacji odnoszącej się do transakcji, jak również po przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji z doradcami Spółki, Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie umowy z Warburg Pincus.
Podstawa prawna:III 1. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi