RB 43/2007 Ujawnienie stanu posiadania
30-07-2007

Zarząd AmRest Holdings N.V. (AmRest) informuje, że w dniu 25 lipca 2007 roku otrzymał informację, iż w wyniku nabycia akcji, rozliczonego w dniu 23 lipca 2007 roku, Michael Tseytin stał się posiadaczem 87 900 akcji AmRest, co stanowi 0,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia łącznie do 87 900 głosów, tj. 0,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 
Przed dokonaniem nabycia, o którym mowa powyżej, Michael Tseytin posiadał łącznie 632 116 (sześćset trzydzieści dwa tysiące sto szesnaście) akcji Spółki reprezentujących 4,68% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 632 116 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku dokonania nabycia, o którym mowa powyżej, Michael Tseytin posiada obecnie łącznie 720 016 (siedemset dwadzieścia tysięcy szesnaście) akcji Spółki reprezentujących 5,33% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 720 016 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 
Jednocześnie w nawiązaniu do notyfikacji spółki International Restaurants Investments LLC z dnia 12 lipca 2007 roku, o której AmRest poinformował w raporcie bieżącym z dnia 12 lipca 2007 roku (RB 40/2007) oraz raportu bieżącego z dnia 2 lipca 2007 roku (RB 35/2007), Zarząd AmRest otrzymał informację, że Michael Tseytin wraz z trzema kluczowymi managerami Pizza Nord określonymi w raporcie RB 40/2007 jako „podmioty stowarzyszone”, łącznie posiada 818 506 akcji Spółki reprezentujących 6,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 
Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi