RB 42/2008 Podpisanie Umowy Rozwoju z Burger King dotyczącej Bułgarii
10-06-2008

Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje o podpisaniu Umowy Rozwoju z  Burger King Europe GmbH.
Data zawarcia umowy
11.06.2008
Strony umowy 
American Restaurants EOOD. (“Developer”, “AmRest Bulgaria”), z siedzibą w Sofii,
BułgariaBurger King Europe GmbH (BKE, “Franchisor”) z siedzibą w Zug, Szwajcaria.
AmRest Holdings N.V. (“Gwarant”, “AmRest”), z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
 
American Restaurants Sp. z o.o. (“Gwarant”, “AmRest Poland”), z siuedzibą Wroclaw, Poland
 
Przedmiot umowy
Developer uzyskuje prawo, bez wyłączności, do otwierania i prowadzenia na zasadzie franczyzy restauracji Burger King na terytorium Bułgarii („Obszar Rozwoju”)
Gwarancja
Gwaranci udzielają BKE gwarancji  w zakresie wypełnienia przez Developera wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Rozwoju.
Okres umowy
Umowa Rozwoju zawarta została na okres 5 lat od momentu podpisania tej umowy.
Istotne warunki umowy
Umowa Rozwoju zakłada między innymi, że:
a) Developer przeznaczy procent kwoty miesięcznych sprzedaży wszystkich restauracji Burger King, prowadzonych przez Developera jako opłatę licencyjną, opłatę reklamy i promocji sprzedaży, którego wysokość jest określona w Umowie Franszyzy. b) Opłata początkowa, płacona przez Developera za podpisanie umowy franszyzy dla każdej restauracji Burger King jest określona w Umowie Franszyzy.
c) Developer będzie otwierał i prowadził restauracje Burger King według ściśle określonego planu rozwoju, który przewiduje minimalną liczbę otwarć w każdym roku rozwoju, zgodnie z tym jak zostało to zdefiniowane w Umowie Rozwoju.
d) Developer zobowiązuje się pozostawać w zgodzie z procedurami rozwoju oraz wymogami zawartymi w Umowie Rozwoju. Procedury te dotyczą między innymi akceptacji franczyzy oraz akceptacji lokalizacji.
e) Developer oraz Gwarant powinni utrzymywać w ścisłej tajemnicy instrukcje operacyjne, informacje marketingowe oraz wszelkie informacje i know-how dotyczący funkcjonowania restauracji Burger King, ujawnione Developerowi przez BKE.  
f) Developer jest odpowiedzialny za wszelkie straty, zniszczenia i/lub roszczenia kontraktowe  stron trzecich, jakie wynikają lub są związane ze zobowiązaniami, przedsięwzięciami, przyrzeczeniami i gwarancjami Developera wynikającymi z umowy, oraz za wszystkie roszczenia lub żądania dotyczące szkód majątkowych i osobistych (uszkodzeń ciała, chorób lub śmierci), wynikających pośrednio lub bezpośrednio z powyższego.
Podstawa prawna: RMF z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – §5 ust. 1. pkt. 3.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi