RB 42/2005 Informacja poufna
26-06-2005

Zarząd AmRest Holding N.V. informuje, iż podjął istotne dla Spółki decyzje związane z realizacją strategii „dine in” dla brandu Pizza Hut. Strategia ta polega na koncentracji działalności w obszarze „casual dining” i stopniowe odchodzenie od nisko rentownego segmentu dostaw do domu. Celem strategii jest zmiana pozycjonowania i wzmocnienie brandu Pizza Hut w Polsce. Jednym z  elementów realizacji tej strategii są kończone właśnie renowacje i remonty 15 wybranych restauracji. Zarząd Spółki przewiduje przeniesienie wybranych, starych restauracji do nowych, atrakcyjnych lokalizacji oraz zamknięcie niektórych lokali zorientowanych głównie na sprzedaż z dostawą do domu; sprzedaż ta zostanie przejęta przez pozostałe restauracje. W związku z tym Rada Nadzorcza AmRest Holdings N.V upoważniła Zarząd do zamknięcia lub przeniesienia około 12 lokalizacji (przede wszystkim restauracji zorientowanych na dostawy do domu) w ciągu następnych 12 miesięcy. Zarząd ocenia, że w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy może to mieć ograniczony, ujemny  wpływ na sprzedaż (w 2005 roku około 1,5 mln zł), natomiast będzie miało pozytywny wpływ na wzrost marży i poprawienie wyników rentowności Spółki.
Ponadto na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej AmRest Holdings N.V. w nowym składzie z udziałem niezależnych członków Rady podjęto uchwały upoważniające Zarząd do podjęcia działań w zakresie wyeliminowania niektórych transakcji z podmiotami powiązanymi w celu zwiększenia przejrzystości działania Spółki w tym zakresie. Przy podejmowaniu powyższych uchwał wszyscy członkowie Rady powiązani z głównym akcjonariuszem - ARC Inc., wstrzymali się od głosu. W związku z podjetymi przez Radę uchwałami:
1) Zarząd AmRest Holdings N.V. rozpoczął rozmowy w sprawie zakupu Spolpep Sp. z o.o. od ARC Inc., spółki powiązanej, która kontroluje IRI  LCC - głównego udziałowca AmRest Holdings N.V. Spolpep Sp. z o.o. założona w  1992 roku spółka PepsiCo i Społem jest właścicielem 4 największych restauracji Pizza Hut i KFC w Polsce mieszczących się w Warszawie przy ulicy Widok 26 („Zodiak”)  i Solidarności 68a („Gruba Kaśka”). Obecnie restauracje na podstawie osobnej umowy są zarządzane przez American Restaurants Sp. z o. o. (należącą do grupy AmRest Holdings N.V.) i są flagowymi restauracjami KFC i Pizza Hut wśród zarządzanych w Polsce. W 2004 roku Spolpep Sp. z o.o. osiągnęła obroty 26,7 miliona złotych i zysk netto 1,7 miliona złotych. Zarząd AmRest Holdings N.V.  przewiduje iż cena zakupu Spolpep Sp. z. o.o. zostanie uzgodniona w najbliższych dniach, przy spełnieniu warunku zapewnienia przedłużenia umów wynajmu wszystkich 4 restauracji na korzystnych warunkach do 2017 roku. Wycena Spolpepu została wykonana w oparciu o wartość powyższej umowy wynajmu oraz zdaniem Zarządu AmRest powinna zapewnić odpowiednie dyskonto w relacji do wskaźników rynkowych AmRest Holdings N.V.  AmRest Holdings N.V. zarządza restauracjami Spolpep Sp. z o. o. od ponad 4 lat i w ocenie Zarządu AmRest Holdings N.V. ryzyko związane z inwestycją jest niskie. Celem Zarządu Amrest Holdings N.V. po nabyciu Spolpep sp. z o.o. będzie jak najszybsze połączenie tej spółki z Amrest Holdings N.V. celem redukcji kosztów działalności.
Szczegółowa zasady współpracy i umowy wiążące American Restaurants Sp. z o o.oraz Spolpep Sp. z o o. opisano w prospekcie AmRest Holdings N.V. dostępnym na stronie www.amrest.pl.
2) AmRest Holdings N.V. zamierza przejąć od ARS Sp. z o o. (spółki powiązanej z IRI LCC i opisanej w prospekcie AmRest Holdings N.V.) kilka umów wynajmu restauracji, których ARS Sp. z o.o. nie jest właścicielem, a ze względów historycznych stroną umów pomiędzy wynajmującym a Amrest Holdings N.V. W związku z przejęciem umów najmu Amrest zamierza wykupić dokonane przez ARS Sp. z o.o. w tych restauracjach inwestycje w obcych środkach trwałych. Warunki umów najmu, które obecnie posiada ARS Sp. z o.o. zostaną  bez zmian przeniesione na Amrest Holdings N.V., zaś wspomniane inwestycje w obcych środkach trwałych zostaną przeniesione na Amrest Holdings N.V. po ich wartości księgowej. Przewidywana kwota transakcji wyniesie około 1.150 tys. zł. Zarząd AmRest Holdings N.V. przewiduje, że transakcja ta zredukuje koszty wynajmu restauracji o około 240 tys. zł rocznie.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi