RB 41/2008 Projekty uchwał na WZA AmRest Holdings N.V.
10-06-2008

Zarząd AmRest Holdings N.V. przekazuje treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Wstępnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Wstępne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 roku, o godzinie 17:00 czasu lokalnego, w Hotelu Radisson SAS, ul. Purkyniego 10, Wrocław, Polska; oraz Rocznego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Roczne WZA”), które rozpocznie się w dniu 23 czerwca 2008 roku, o godz. 10:00 czasu lokalnego, w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia.
  W celu ułatwienia akcjonariuszom uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez Roczne WZA Statut Spółki (artykuł 31) przewiduje każdorazowe zwoływanie Wstępnych Zgromadzeń. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia we Wstępnym Zgromadzeniu, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu. Zarząd musi zostać powiadomiony o zamiarze akcjonariusza uczestnictwa we Wstępnym Zgromadzeniu do dnia 13 czerwca 2008 roku. Akcjonariusz może być reprezentowany na Wstępnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie, przy czym Zarząd musi otrzymać pełnomocnictwo najpóźniej do dnia 13 czerwca 2008 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia. Na Zgromadzeniu Wstępnym dyskutowane są wszystkie punkty porządku obrad Rocznego WZA, a Akcjonariusze mogą upoważnić Zarząd w drodze pełnomocnictwa na piśmie do uczestniczenia w Rocznym WZA i/lub do wykonywania prawa głosu w ich imieniu. Uchwała Rocznego WZA przyjęta z naruszeniem udzielonego pełnomocnictwa, w zależności od okoliczności, będzie nieważna lub może zostać zaskarżona.
Jednocześnie Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje, że zmianie ulega agenda Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA (komunikat giełdowy RB 31/2008) w ten sposób, iż wykreślony zostaje punk 9 porządku obrad dotyczący przyjęcia w Grupie AmRest Międzynarodowych Finansowych Standardów Sprawozdawczości (IFRS), jako standardów księgowych stosowanych przez Grupę AmRest, który nie będzie dyskutowany na Zgromadzeniu Wstępnym i Rocznym WZA.   
Treść projektów uchwał zawarto w Załączniku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie  MF o raportach  bieżących  i okresowych – art. 97 ust. 5

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2019
Ten widget jest aktualnie używany
Presentation - AmRest H1 2019 Investor Teleconference
Ten widget jest aktualnie używany

20.09.2019

AmRest Capital Markets Day
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi