RB 38/2012 Finalizacja sprzedaży aktywów operacyjnych AmRest, LLC do Apple American Group II, LLC
10-10-2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 16/2012 z 7 lipca 2012 r., Zarząd AmRest Holdings SE („Spółka”, „AmRest”) informuje o finalizacji („Finalizacja”) w dniu 10 października 2012 r. sprzedaży znaczącej większości aktywów operacyjnych AmRest, LLC („Sprzedający”), spółki w 100% zależnej od AmRest, do Apple American Group II, LLC (“Kupujący”). W dniu Finalizacji Sprzedający przekazał Kupującemu aktywa operacyjne 97 restauracji Applebee’s („Restauracje”). Oprócz trzech restauracji początkowo wyłączonych z transakcji, przekazanie pozostałych dwóch restauracji zostało opóźnione, zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży i Nabycia Aktywów z 7 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami („Umowa Sprzedaży”), z powodu oczekiwania na otrzymanie zgody wynajmujących na cesję umów najmu na rzecz Kupującego.
Cena otrzymana przez Sprzedającego w zamian za przekazane Restauracje wyniosła 91,6 milionów dolarów, z uwzględnieniem wartości zapasów, przejętych zobowiązań, podziału wydatków oraz korekty ceny zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży. Dodatkowe 3,2 miliona dolarów będzie zapłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedającego w momencie przekazania dwóch opóźnionych restauracji.
Zgodnie z Umową Sprzedaży Spółka działając jako gwarant zdeponowała w dniu Finalizacji kwotę 4 milionów dolarów na rachunku escrow, jako zabezpieczenie na poczet potencjalnych przyszłych roszczeń Kupującego. Saldo środków na rachunku escrow zostanie zwrócone Spółce po upływnie 24 miesięcy od daty Finalizacji.
Wszystkie warunki konieczne oraz zgody wymagane na podstawie Umowy Sprzedaży w odniesieniu do sprzedawanych Restauracji, w szczególności otrzymanie zgody franczyzobiorcy, wynajmujących oraz Rady Nadzorczej Spółki, zostały spełnione.
Podstawa prawna: Art. 56. 1. 2. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi