RB 38/2008 Przyjęcie akcji AmRest do depozytu KDPW
04-06-2008

Zarząd AmRest Holdings N.V. („AmRest”) informuje, że powziął informację o przyjęciu uchwały przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”), w dniu 3 czerwca 2008 roku, dotyczącej przyjęcia do depozytu 15.750 akcji zwykłych na okaziciela AmRest o wartości nominalnej EUR 0,01  każda oraz nadaniu im kodu: NL0000474351. Warunkiem przyjęcia do depozytu KDPW jest podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje AmRest oznaczone kodem NL0000474351, przez spółkę prowadzącą ten rynek. Zarejestrowanie wyżej wymienionych akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni, nie wcześniej jednak niż w dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela pod kodem NL0000474351 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będzie przekazana przez KDPW w formie odrębnego komunikatu. Przyjęcie do depozytu wyżej wymienionych akcji AmRest wynika z emisji akcji opisanej w RB 32/2008 z dnia 27 maja 2008 roku, która była wynikiem podniesienia kapitału zakładowego Spółki z EUR 141.706,06 do EUR 141.863,56 (z 14.170.606 akcji do 14.186.356 akcji). Wartość nominalna jednej akcji AmRest to EUR 0,01. Po zarejestrowaniu tych zmian ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji AmRest, wynosi 14.186.356 (100% ogólnej liczby głosów). Wyżej wymienione zmiany w kapitale AmRest wynikają z realizacji Programu Opcji Pracowniczych, opisanego w Nocie 21 do Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego AmRest za rok 2007, opublikowanego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.
 
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 2.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi