RB 38/2007 Emisja obligacji
02-07-2007

Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje o podpisaniu w dniu 3 lipca 2007 roku Umowy Emisji Obligacji pomiędzy AmRest Holdings N.V. („Emitent”) oraz American Restaurants Sp. z o.o. („Posiadacz Obligacji”), spółką zależną w 100% od Emitenta. Celem emisji obligacji jest rozliczenie zobowiązań wynikających z Umowy i Planu Połączenia z dnia 20 maja 2007 roku (RB 20/2007 z dnia 21 maja 2007 roku).
 
W dniu 3 lipca 2007 roku Emitent wyemitował 100 zerokuponowych obligacji o wartości nominalnej PLN 839.107 każda, na okres 5 lat („Obligacje”).
 
Cena emisyjna pojedynczej Obligacji wyniosła PLN 650.000. Łączna cena emisyjna wszystkich Obligacji wyniosła PLN 65.000.000. Obligacje są nieoprocentowane i Posiadacz Obligacji nie posiada prawa do otrzymywania odsetek. Obligacje będą wykupione w 5-tą rocznicę, kiedy to Emitent zapłaci Posiadaczowi Obligacji nominalną wartość każdej Obligacji.   
 
Wartość zaciągniętych zobowiązań AmRest Holdings N.V., na dzień 31 marca 2007 roku, wyniosła USD 341 tysięcy. Szacunkowa wartość zobowiązań Emitenta po wyżej wymienionej emisji obligacji wyniesie USD 23.800 tysięcy.
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 2.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi