RB 38/2005 Znaczne pakiety akcji
13-06-2005

Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje, iż Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A., w związku z art. 147 Ustawy o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, poinformował Spółkę o zwiększeniu stanu posiadania akcji AmRest Holdings N.V.
Poniżej pełna treść przekazanej Spółce informacji:
 
„Zgodnie z art. 147 ust. 1 pkt 1 oraz art. 147 ust 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (( Dz. U. Nr 49 z 2002 r., poz. 447 z poźn. zm.), Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki AmRest Holdings NV, rozliczonej w dniu 7 czerwca 2005 r., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekroczył 5% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i obecnie posiada 694 986 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki AmRest Holdings NV, co daje 5,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 694 986 głosów tj. 5,15% na WZA.”
Podstawa prawna:
PPO Art.148 pkt.1

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi