RB 36/2006 Aneks do umowy znaczącej
01-11-2006

Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje o podpisaniu w dniu 30 października 2006 roku Aneksu nr 2 do Umowy Kredytowej zawartej w dniu 4 kwietnia 2005 roku pomiędzy AmRest Holdings N.V., American Restaurants Sp. z o.o., American Restaurants s.r.o. oraz ABN AMRO Bank N.V.
 
Na mocy Aneksu łączna kwota linii kredytowej uległa zmniejszeniu do 96 mln złotych. Wynika to głównie ze zmniejszenia limitu wykorzystania Transzy B, który mocą tego Aneksu został obniżony do 20 mln złotych. Ostateczny termin dostępności Transzy B został ustalony na 31 marca 2009 roku.
 
Jednocześnie na dzień 31 grudnia 2006 roku ustalony został ostateczny termin spłaty części Transzy A w kwocie 3 mln złotych, dostępnej dla American Restaurants Sp. z o.o. Natomiast ostateczny termin spłaty części Transzy A przypadającej American Restaurants s.r.o. (518 mln koron czeskich) został wydłużony i ustalony na dzień 31 marca 2013 roku. Kredyt udzielony American Restaurants s.r.o. spłacany będzie w równych kwartalnych ratach począwszy od 31 marca 2008 roku.
 
Umowa Kredytowa została opisana w RB 6/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 roku.
 
 
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi