RB 35/2011 Uchwała Zarządu AmRest Holdings SE w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
28-06-2011

Zarząd AmRest informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego AmRest w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze prywatnej emisji akcji serii 9 skierowanej do oznaczonych podmiotów - pracowników Spółki w ramach pracowniczego programu opcji pracowniczych - z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w całości. Kapitał zakładowy AmRest podniesiony zostanie z kwoty EUR 212 056,89 do kwoty maksymalnej równej EUR 212 145,93, tj. o kwotę do EUR 89,04, w drodze emisji do 8 904 akcji zwykłych na okaziciela serii 9 o wartości nominalnej EUR 0,01 (jeden eurocent) każda akcja po cenach emisyjnych: PLN 6,40, PLN 24,00, PLN 47,60, PLN 48,40 i PLN 70,00 w sposób wskazany w uchwale.
Podstawa prawna - art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi