RB 35/2006 Nabycie udziałów spółki Doris 2006 Sp. z o.o.
29-10-2006

Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje, że w dniu 30 października 2006 roku spółka zależna American Restaurants Sp. z o.o. podpisała umowę, na mocy której nabyła udziały w spółce Doris 2006 Sp. z o.o. AmRest Holdings N.V. posiada 100% udziałów w American Restaurants Sp. z o.o.
 
American Restaurants Sp. z o.o. nabyła 1.000 udziałów w Doris 2006 Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego Doris 2006 Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Łączna cena objętych udziałów wynosi 490.000 złotych i zostanie zapłacona przelewem w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych American Restaurants Sp. z o.o. będzie równa cenie ich nabycia.
 
Doris 2006 Sp. z o.o. jest najemcą lokalu przy ul. Chmielnej 2 w Warszawie. Umowa najmu przewiduje możliwość prowadzenia w lokalu działalności gastronomicznej. AmRest zamierza otworzyć we wskazanej lokalizacji jedną ze swoich restauracji.     
 
Objęte udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Doris 2006 Sp. z o.o. w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 2.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi