RB 35/2005 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
02-06-2005

Zarząd AmRest Holdings N.V. w dniu dzisiejszym roku powziął informację, iż w dniu 30 maja 2005 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisana została zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki American Restaurants Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy spółki American Restaurants Sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 69.015.000 PLN do kwoty 124.015.000 PLN. 55.000 nowych udziałów o wartości 1.000 PLN każdy zostało objętych przez AmRest Holdings N.V., który posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki.
W dniu 26 kwietnia 2005 r. roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników American Restaurants” Sp. z o.o., w której AmRest Holdings posiada 100% udziałów, podjęło uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy American Restaurants Sp. z o.o. o kwotę 55.000.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów) poprzez utworzenie nowych  55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) udziałów po 1000 złotych każdy. Podwyższony kapitał zakładowy zostanie objęty w całości przez jedynego wspólnika Spółkę AmRest Holdings N.V.  z siedzibą w Holandii i pokryty  zostanie w formie gotówkowej. Wyżej wymienione środki pochodzą z publicznej emisji akcji. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi ogółem 124.015.000 zł (sto dwadzieścia cztery miliony piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 124.015 (sto dwadzieścia cztery tysiące piętnaście) udziałów po 1000 złotych każdy.
par 5 ust.1 pkt 12

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany

24.09.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi