RB 33/2005 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
31-05-2005

Zarząd AmRest Holdings N.V. zawiadamia iż w dniu 31 kwietnia 2005 r. spółka zależna Pizza Hut Czech, s.r.o. (Nabywca) zawarła umowę z Vaclav Miklik (Zbywca), której przedmiotem jest przeniesienie 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością miklik's food z siedzibą w Zlin-Malenowice w Republice Czeskiej, o kapitale zakładowym 10.000.000 CZK. Spółka miklik's food jest operatorem sieci barów szybkiej obsługi pod marką BIG FOOD. Umowa poddana jest prawu czeskiemu.
 
Istotne postanowienia umowne:
 
Cena nabycia 100% udziałów w spółce miklik's food została ustalona na 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) CZK. Cena nabycia została złożona w dniu 30 maja 2005r. do depozytu, na konto wskazanego przez strony notariusza i zostanie zwolniona na rzecz Zbywcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądowego o wpisaniu w rejestrze sądowym zmiany udziałowca (zbycie udziałów). 
 
Wszelkie oryginały niniejszej umowy zostały złożone u notariusza w depozycie i zostaną wydane stronom po zwolnieniu z depozytu ceny nabycia udziałów.
 
W umowie Nabywca zgodził się przejąć zobowiązania z tytułu gwarancji udzielonej przez Zbywcę na rzecz spółki Freeport Leisure z siedzibą w Pradze, zgodnie z umową najmu z 23 września 2003 pomiędzy Freeport Leisure jako wynajmującym, nabywaną spółką jako najemca oraz Zbywcą jako gwarantem.
 
Zbywca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy oraz żądania od Nabywcy zapłaty kary umownej w wysokości 1.000.000 CZK w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na zapłatę ceny.
 
Nabywca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy oraz żądania od Zbywcy zapłaty kary umownej w wysokości 1.000.000 CZK w przypadku, gdy wartość zobowiązań Zbywcy do zapłaty których zobowiązany będzie Nabywca w formie odszkodowania, zwiększy cenę nabycia udziałów.
 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi