RB 32/2009 Aneks do umowy znaczącej z McLane
29-06-2009

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 roku podpisany został aneks do Umowy Dystrybucji („Umowa”) z dnia 2 kwietnia 2003 roku zawartej pomiędzy AmRest Sp. z o.o. („AmRest Polska”) i McLane Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu („Dystrybutor”). Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zgodnie z aneksem przedłużony został okres trwania Umowy o dodatkowe 3 lata, tj. do dnia 1  sierpnia 2013 roku. Jednocześnie obie strony postanowiły, że dalsze przedłużenie okresu obowiązywania Umowy powinno zostać zawarte na piśmie do dnia 1 grudnia 2012 roku, w przeciwnym przypadku umowa wygaśnie automatycznie w dniu 1 sierpnia 2013.
Przedmiotem aneksu, poza przedłużeniem okresu trwania Umowy, są dodatkowe usprawnienia w systemie obiegu faktur między AmRest Polska a Dystrybutorem, zmiany w sposobie ustalania opłaty dystrybucyjnej i włączenie do Umowy nowego podmiotu, AmRest Coffee Sp. z o.o.
Celem powyższych zmian jest usprawnienie procesu dystrybucji towarów do restauracji AmRest Polska i optymalizacja kosztów dostaw. 
Podstawa prawna:§ 5 Ust. 1 Pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2019 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja- Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2019
Ten widget jest aktualnie używany

05.08.2019

Raport Zrównoważonego Rozwoju AmRest 2018
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi