RB 31/2006 Ujawnienie stanu posiadania
14-09-2006

Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje, że w dniu 11 września 2006 roku otrzymał informację, iż w wyniku nabycia akcji, rozliczonego w dniu 6 września 2006 roku, klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. stali się posiadaczami łącznie 1 396 179 akcji AmRest Holdings N.V., co stanowi 10,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia łącznie do 1 396 179 głosów, tj. 10,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 
Przed zmianą udziału klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. posiadali łącznie 1 345 056 akcji AmRest Holdings N.V., co stanowiło 9,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało łącznie do 1 345 056 głosów, tj. 9,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 
Jednocześnie BZ WBK AIB Asset Management S.A. poinformowało, że „(…) w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A. w spółkę AmRest Holdings N.V. Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji przedmiotowej spółki uzależnione będą od sytuacji spółki, oceny tej sytuacji i warunków rynkowych. Na decyzję o nabyciu lub zbyciu akcji spółki wpływ będzie miała też wartość aktywów zarządzanych przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. Nabywanie przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. w imieniu klientów akcji spółki AmRest Holdings N.V. ma na celu wyłącznie wzrost wartości inwestycji klientów w efekcie realizacji fundamentalnej wartości akcji tej spółki.”
 
 
 
Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2019
Ten widget jest aktualnie używany
Presentation - AmRest H1 2019 Investor Teleconference
Ten widget jest aktualnie używany

20.09.2019

AmRest Capital Markets Day
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi