RB 29/2012 Wykonanie zobowiązania IRI wobec KEB Investments
29-07-2012

Zarząd AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje, że w dniu 30 lipca 2012 roku został powiadomiony przez Henry’ego McGovern, Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest, o wykonaniu przez kontrolowaną przez niego spółkę International Restaurant Investments, LLC (“IRI”), z siedzibą w Stanie Virgnia, USA, zobowiązania wynikającego z przedpłaconego kontraktu forward  i opcji call  zawartych w dniu 8 lipca 2008 r. pomiędzy IRI i KEB Investments, LLC („KEB”), z siedzibą w Stanie Nevada, USA (szczegóły dotyczące tej transakcji zostały podane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi  z 3 lipca 2007 - RB 34/2007  i 8 lipca 2008 - RB 55/2008), poprzez przeniesienie własności 800 428 akcji Spółki na KEB. Całkowita kwota wynagrodzenia za powyższe akcje została ustalona w dniu 8 lipca 2008 r. w wysokości $31 181 483. Transakcja została zawarta na rynku regulowanym w trybie pozasesyjnym.
W wyniku przeniesienia własności akcji, zaangażowanie (bezpośrednie i pośrednie)  Henry’ego McGovern w Spółce zmniejszyło się do 682 338 akcji, co stanowi 3,22% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 682 338 głosów, tj. 3,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed transakcją Henry McGovern posiadał do 1 482 766 akcji, co stanowiło 6,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 1 482 766 głosów, tj. 6,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Henry McGovern posiada dostęp do informacji poufnych Spółki.
Henry McGovern posiada akcje Spółki bezpośrednio oraz poprzez kontrolowane przez niego podmioty, tj. Metropolitan Properties International Sp. z o.o. oraz IRI.
 
Podstawa prawna:Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi