RB 29/2007 Projekty uchwał na NWZA AmRest Holdings N.V.
17-06-2007

Zarząd AmRest Holdings N.V. przekazuje treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Wstępnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Wstępne Zgromadzenie”), które rozpocznie się w dniu 26 czerwca 2007 roku o godz. 10:00 czasu lokalnego w restauracji Pizza Hut we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 1 oraz Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“WZA”), które rozpocznie się w dniu 28 czerwca 2007 roku o godz. 10:00 czasu lokalnego w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia.
 
W celu ułatwienia akcjonariuszom uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez WZA Statut Spółki (artykuł 31) przewiduje każdorazowe zwoływanie Wstępnych Zgromadzeń. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia we Wstępnym Zgromadzeniu, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu. Zarząd musi zostać powiadomiony o zamiarze akcjonariusza uczestnictwa we Wstępnym Zgromadzeniu do dnia 21 czerwca 2007 roku. Akcjonariusz może być reprezentowany na Wstępnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie, przy czym Zarząd musi otrzymać pełnomocnictwo najpóźniej do dnia 21 czerwca 2007 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia. Na Zgromadzeniu Wstępnym dyskutowane są wszystkie punkty porządku obrad WZA, a Akcjonariusze mogą upoważnić Zarząd w drodze pełnomocnictwa na piśmie do uczestniczenia w WZA i/lub do wykonywania prawa głosu w ich imieniu. Uchwała WZA przyjęta z naruszeniem udzielonego pełnomocnictwa, w zależności od okoliczności, będzie nieważna lub może zostać zaskarżona. 
 
Treść proponowanych projektów uchwał zawarto w Załączniku.
 
 
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie  MF o raportach  bieżących  i okresowych – art. 97 ust. 5

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi