RB 28/2012 Wstępne przychody ze sprzedaży w II kwartale 2012 roku
19-07-2012

Zarząd Amrest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje w związku z transakcją sprzedaży aktywów AmRest LLC do Apple American Group II, LLC, opisanej w RB 16/2012, wyniki finansowe AmRest LLC będą prezentowane w sprawozdaniach finansowych Spółki jako działalność zaniechana począwszy od Śródrocznego Sprawozdania Finansowego 2012.
Wstępne wyniki sprzedaży Grupy AmRest („Grupa”) z wyłączeniem przychodów wygenerowanych przez AmRest LLC wyniosły w drugim kwartale 2012 PLN 574,2 mln, co stanowi 28,5% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Analogiczna sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 24,4%.
Suma sprzedaży wygenerowanej w dywizjach CE i rosyjskiej wyniosła w drugim kwartale 2012 PLN 438,3 mln, stanowi to wzrost o 17,6% w porównaniu do drugiego kwartału 2011. Sprzedaż wygenerowana w obu dywizjach w walutach lokalnych wzrosła o 15,3%.
Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia, wyniosła PLN 135,9 milionów i wzrosła o 83,5% w PLN i 70,5% w EUR. Silna poprawa przychodów wynika w większości z faktu, iż dywizja Europa Zachodnia nie była w pełni konsolidowana w drugim kwartale 2011.
Sprzedaż wygenerowana w AmRest LLC wyniosła PLN 202,6 mln, wzrastając o 20,1% w PLN i zmniejszając się o 0,6% w USD.
 
Podstawa prawna:Art. 56. 1. 1. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005

Załącznik
plik PDF
rozmiar: 140.5 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi