RB 25/2005 Informacja Zarządu o transakcji z podmiotem powiązanym
26-04-2005

Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje, iż Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników „American Restaurants” sp. z o.o., w której AmRest Holdings posiada 100% udziałów, w dniu 26 kwietnia roku podjęło uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy American Restaurants sp. z o.o o kwotę 55.000.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów) poprzez utworzenie nowych 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) udziałów po 1000 złotych każdy. Podwyższony kapitał zakładowy zostanie objęty w całości przez jedynego wspólnika Spółkę AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Holandii i pokryty zostanie w formie gotówkowej. Wyżej wymienione środki pochodzą z publicznej emisji akcji. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi ogółem 124.015.000 zł (sto dwadzieścia cztery miliony piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 124.015 (sto dwadzieścia cztery tysiące piętnaście) udziałów po 1000 złotych każdy. Podstawa prawna: RRM par 5.1

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi