RB 24/2005 Zakończenie
26-04-2005

W związku ze spełnieniem w dniu 26 kwietnia 2005 wszystkich warunków zawieszających zawartych w umowie o subemisję inwestycyjną z dnia 10 kwietnia 2005 (raporty bieżące 12/2005 oraz 18/2005) Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje, iż:
1) Otwarcie subskrypcji nastąpiło 11 kwietnia 2005, a jej zakończenie 22 kwietnia 2005 roku.
2) Przydziału papierów wartościowych nastąpił w dniu 22 kwietnia 2005
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą - 7.860.000
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Transza Detaliczna 32%
Transza Instytucjonalna 0%*
*) W związku z dokonaniem wstępnej alokacji w fazie budowy księgi popytu zapisy na akcje w Transzy Instytucjonalnej opiewały na liczbę akcji oferowanych w tej transzy. Na etapie wstępnej alokacji realny popyt w Transzy Instytucjonalnej trzykrotnie przekroczył liczbę oferowanych akcji.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży - 8.573.496
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży 7.860.000
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane) -  24 PLN
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
1.245 zapisów w Transzy Detalicznej
52 zapisów w Transzy Instytucjonalnej
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach,
1240  zapisów w Transzy Detalicznej
52 zapisów w Transzy Instytucjonalnej
10) Subemitenci nie obejmowali akcji
11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, 188.640.000 PLN
12) Łączne szacunkowe koszty, które zostały zaliczone do kosztów Oferty Publicznej wynoszą ok. 11.000 tys. zł, w tym ok. 3.360 tys. zł stanowiące wynagrodzenie subemitentów w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji oraz ok. 3.540 tys. zł stanowiące wynagrodzenie subemitentów w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych. Koszt sporządzenia prospektu wraz z uwzględnieniem kosztów doradztwa wynoszą ok. 1.300 tys. zł, a koszty promocji oferty ok. 250 tys. zł. Odpowiednie wyszczególnienie kosztów związanych z Ofertą Publiczną zostanie podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich ostatecznym podsumowaniu.
Koszty emisji rozliczane będą według przepisów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zgodnie z którymi pomniejszą przychody uzyskane ze sprzedaży akcji nowej emisji w proporcji wynikającej z liczby akcji nowej emisji do wszystkich akcji oferowanych, a pozostała część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję wyniósł około 1,41 zł.

 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi