RB 23/2009 Informacja o zmianie kandydata do Rady Nadzorczej AmRest
03-05-2009

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu od jednego z akcjonariuszy Spółki, BZ WBK AIB Asset Management S.A. („BZ WBK AIB AM”), z siedzibą w Poznaniu, informacji o zmianie poprzedniego wniosku dotyczącego kandydata do Rady Nadzorczej AmRest. BZ WBK AIB AM, w miejsce poprzedniego kandydata, zaproponował pana Leszka Kasperskiego („Kandydat”) jako mającego być powołanym podczas WZA w dniu 22 maja 2009 roku.
Zmiana wniosku wynika z tego, że pan Leszek Kasperski posiada przygotowanie, w ocenie BZ WBK AIB AM, bardziej właściwe do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Leszek Kasperski ukończył studia wyższe na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 1997 jest związany zawodowo z instytucjami finansowymi, początkowo pracował w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od marca 1998 był zatrudniony w BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na stanowisku Dyrektora Marketingu. Pan Leszek Kasperski był także Członkiem Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu (06/2001-05/2008). W roku 2004 został powołany na stanowisko Członka Zarządu BZ WBK AIB Asset Management S.A., gdzie pełnił również funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu (2004-05/2008). Ostatnio, pan Leszek Kasperski był Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu oraz Wiceprezesem Zarządu IVO Software Sp. z o.o. (07/2008-03/2009).
Jednocześnie Kandydat poinformował, że inne działalności wykonywane przez niego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie są w jego ocenie konkurencyjne w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa Emitenta oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do spółki Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Leszek Kasperski nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Podstawa prawna:II 1.5. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi