RB 22/2013 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
04-06-2013

W nawiązaniu do RB 10/2013 z dnia 08.05.2013r., RB 11/2013 z dnia 09.05.2013r., RB 12/2013 z dnia 10.05.2013r., RB 13/2013 z dnia 11.05.2013r., RB 15/2013 z dnia 14.05.2013r., RB 16/2013 z dnia 15.05.2013r. oraz RB 17/2013 z dnia 17.05.2013r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 5 czerwca 2013 roku transakcji zbycia 2000 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 5 czerwca 2013 r.
Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:
1) Cena zbytych akcji
- PLN 47,60 - 1180 akcji
- PLN 70,00 - 760 akcji
- PLN 78,00 - 60 akcji
2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01
3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0094% kapitału zakładowego Spółki czyli 2000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
4) Po dokonaniu transakcji AmRest jest w posiadaniu łącznie 640 akcji czyli 640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0030% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
49 600MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi