RB 2/2008 Podpisanie umów pomiędzy AmRest Coffee Kft (Węgry) i Starbucks
02-01-2008

Zarząd AmRest Holdings N.V. (“AmRest”), w nawiązaniu do RB 23/2007 z dnia 25 Maja 2007 roku, informuje, że AmRest Coffee Kft oraz Starbucks Coffee EMEA B.V. i Starbucks Manufacturing EMEA B.V. (łącznie “Starbucks”) podpisały Umowę Rozwoju, Umowę Usług Wspólnych, Umowę o Świadczeniu Usług i Umowę Dostawy dotyczącą prawa i licencji do rozwoju, posiadania i prowadzenia kawiarni Starbucks na Węgrzech (razem zwane dalej “Umowami”). AmRest Coffee Kft jest spółką joint venture utworzoną przez American Restaurants Sp. z o.o. (“AmRest Polska”), spółkę zależną AmRest, oraz Starbucks Coffee International, Inc. (82% AmRest Polska i 18% Starbucks Coffee International).
 
Umowy zostały zawarte na okres do 31 maja 2022, z możliwością ich przedłużenia na okres dodatkowych 5 lat, po spełnieniu określonych warunków. AmRest Coffee Kft będzie jedynym podmiotem uprawionymi do rozwijania i prowadzania kawiarni Starbucks na Węgrzech w okresie obowiązywania Umów, z brakiem prawa wyłączności do niektórych instytucjonalnych lokalizacji. 
 
Główne koszty i opłaty, które będą ponoszone przez AmRest Coffee Kft będą następujące:
- opłata za świadczenie usług w wysokości 275 tys. dolarów, dotyczące początkowego wsparcia operacyjnego w odniesieniu do Węgier,
- początkowa opłata franczyzowa w wysokości 25 tys. dolarów za każdą otwartą kawiarnię Starbucks,
- stała opłata licencyjna równa 6% przychodów ze sprzedaży każdej kawiarni Starbucks,
- lokalna opłata marketingowa, której wysokość będzie ustalana corocznie między Stronami.
 
AmRest Coffee Kft będzie zobowiązana do otwierania i prowadzenia kawiarni Starbucks zgodnie z planem rozwoju, który zawiera minimalną ilość otwarć w każdym roku w okresie obowiązywania Umów. Jeśli AmRest Coffee Kft nie wypełni obowiązków wynikających z planu rozwoju, Starbucks będzie miał prawo do obciążenia jej karą umowną lub do rozwiązania Umów. Umowy zawierają również postanowienia dotyczące dostaw kawy i innych podstawowych surowców od Starbucks lub innych zaaprobowanych bądź wyznaczonych dostawców.
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 2.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi