RB 21/2010 Wniosek BZ WBK AIB AM dotyczący zwołania NWZA
10-05-2010

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, iż w dniu 10 maja 2010 roku otrzymał od BZ WBK AIB Asset Management S.A. („BZ WBK AIB AM”), będącego pełnomocnikiem funduszy inwestycyjnych Arka BZ WBK reprezentujących 11,07% kapitału zakładowego AmRest, wniosek o zwołanie przez Zarząd AmRest Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenie w porządku obrad punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie:
1)      ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
2)      odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej,
3)      ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
4)      zmian w Statucie Spółki
5)      upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
BZ WBK AIB AM zaproponowało dzień 7 czerwca 2010 roku jako termin odbycia NWZA wnosząc jednocześnie o umieszczenie powyższych punktów w porządku obrad zwyczajnego WZA, jeśli proponowany termin NWZA miałby mieć miejsce po terminie zwyczajnego WZA.
Zarząd AmRest niniejszym informuje, że walne zgromadzenie zostanie zwołane zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych, a informacje o zwołaniu walnego zgromadzenia i porządku jego obrad zostaną opublikowane w formie odrębnego raportu bieżącego.
Podstawa prawna:Art. 56. 1. 1. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi