RB 21/2005 Komunikat Zarządu oraz zmiany do Prospektu Emisyjnego
25-04-2005

Zgodnie z Art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd AmRest Holdings N.V. zawiadamia, iż w dniu 25 kwietnia 2005 r, American Restaurants Sp. z o.o. (AmRest Polska) złożył oświadczenie o ustanowieniu hipotek na czterech nieruchomościach celem zabezpieczenia wierzytelności ABN AMRO Bank N.V. wynikający z umowy kredytowej zawartej 4 kwietnia 2005 r., o której mowa w raporcie bieżącym RB 6/2005. W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego - w rozdziale V (Dane o działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej) wprowadza się nowy punkt 17.2.4.15 o następującej treści:
"W dniu 25 kwietnia 2005r., w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku ABN AMRO Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – w związku z umową kredytu zawartą 4 kwietnia 2005 r. pomiędzy Emitentem jako dłużnikiem, AmRest Polska i AmRest Czechy jako kredytobiorcami oraz ABN AMRO Bank N.V. jako kredytodawcą AmRest Polska ustanowił na rzecz ABN AMRO Bank N.V.:           
1)      hipotekę kaucyjną umowną łączną do kwoty 143.000.000 złotych na: nieruchomości położonej w Krakowie-Krowodrza (Księga wieczysta nr 270175 prowadzona przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie), lokalu użytkowych położonym w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 39 (Księga wieczysta nr 5777 prowadzona przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Sopocie), nieruchomości położonej w Rybniku (Księga wieczysta nr 113537 prowadzona przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Rybniku), prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz prawie własności budynku położonego w Warszawie, al. Waszyngtona 98a (Księga wieczysta nr WA6M/00144269/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, Wydział Ksiąg Wieczystych),
2)      hipotekę kaucyjną umowną łączną do kwoty 1.031.746.031,74 czeskich koron na: nieruchomości położonej w Krakowie-Krowodrza (Księga wieczysta nr 270175 prowadzona przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie), lokalu użytkowych położonym w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 39 (Księga wieczysta nr 5777 prowadzona przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Sopocie), nieruchomości położonej w Rybniku (Księga wieczysta nr 113537 prowadzona przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Rybniku), prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz prawie własności budynku położonego w Warszawie, al. Waszyngtona 98a (Księga wieczysta nr WA6M/00144269/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, Wydział Ksiąg Wieczystych)."

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi