RB 20/2006 Wybór audytora
22-05-2006

Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje, że w dniu 22.05.2006 roku Roczne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z punktem 26.7 Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, powzięło uchwałę dotyczącą wyboru audytora upoważnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. Zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 7 AmRest Holdings N.V. podpisze umowę na badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Armii Ludowej 14, podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144.
 
AmRest Holdings N.V. nie korzystał dotychczas z usług PricewaterhouseCoopers. Umowa będzie dotyczyć badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2006 – 31.12.2006.
 
 
 
Podstawa prawna:
RMF z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – §5 ust. 1., pkt. 19.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi