RB 20/2005 Komunikat Zarządu oraz zmiany do Prospektu Emisyjnego
22-04-2005

Zgodnie z Art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd AmRest Holdings N.V. zawiadamia iż w dniu 22 kwietnia 2005 r. American Restaurants Sp. z o.o. (AmRest Polska) zawarła z ABN AMRO Bank N.V. umowę zastawu rejestrowego na majątku AmRest Polska oraz umowę przelewu wierzytelność AmRest Polska z umów ubezpieczenia. Umowy te zostały zawarte na zabezpieczenie wierzytelności ABN AMRO Bank N.V. wynikający z umowy kredytowej zawartej 4 kwietnia 2005 r., o której mowa w raporcie bieżącym RB 6/2005. W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego:
(1)       w rozdziale V (Dane o działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej) wprowadza się nowy punkt 17.2.4.13 o następującej treści:
"Data zawarcia umowy:
22.04.2005 r.
Strony umowy:
ABN AMRO Bank N.V. oraz AmRest Polska.
Przedmiot umowy i istotne postanowienia
Ustanowienie zastawu rejestrowego na składnikach majątkowych AmRest Polska na rzecz ABN AMRO Bank N.V. w celu zabezpieczenia wierzytelności ABN AMRO Bank N.V. wynikających z umowy kredytowej z dnia 4 kwietnia 2005 r. Umowa została zawarta na warunkach typowych dla tego rodzaju umów na rynku polskim."
(2)       w rozdziale V (Dane o działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej) wprowadza się nowy punkt 17.2.4.14 o następującej treści:
"Data zawarcia umowy:
22.04.2005 r.
Strony umowy:
ABN AMRO Bank N.V. oraz AmRest Polska.
Przedmiot umowy i istotne postanowienia
 
Przelew wierzytelności AmRest Polska wynikających umów ubezpieczenia z na rzecz ABN AMRO Bank N.V. w celu zabezpieczenia wierzytelności ABN AMRO Bank N.V. wynikających z umowy kredytowej z dnia 4 kwietnia 2005 r. Umowa została zawarta na warunkach typowych dla tego rodzaju umów na rynku polskim."

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi