RB 18/2013 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
27-05-2013

W nawiązaniu do RB 10/2013 z dnia 08.05.2013r., RB 11/2013 z dnia 09.05.2013r., RB 12/2013 z dnia 10.05.2013r., RB 13/2013 z dnia 11.05.2013r., RB 15/2013 z dnia 14.05.2013r., RB 16/2013 z dnia 15.05.2013r. oraz RB 17/2013 z dnia 17.05.2013r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, że 28 maja 2013 r. powziął wiadomość o zawarciu następujących transakcji zbycia akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich:
1) W dniu 23 maja 2013 r. transakcji zbycia 2320 akcji po cenach:
- PLN 47,60 - 330 akcji
- PLN 70,00 - 1680 akcji
- PLN 78,00 - 310 akcji
Rozliczenie ww. transakcji nastąpiło 23 maja 2013 r.
2) W dniu 24 maja 2013 r. transakcji zbycia 1210 akcji po cenach:
- PLN 47,60 - 610 akcji
- PLN 48,40 - 600 akcji
Rozliczenie ww. transakcji nastąpiło 24 maja 2013 r.
3) W dniu 27 maja 2013 r. transakcji zbycia 1240 akcji po cenach:
- PLN 47,60 - 1040 akcji
- PLN 48,40 - 200 akcji
Rozliczenie ww. transakcji nastąpiło 27 maja 2013 r.
4) W dniu 28 maja 2013 r. transakcji zbycia 200 akcji po cenie PLN 70,60.
Rozliczenie transakcji nastąpiło 28 maja 2013 r.
 
Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:
1) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01
2) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0234% kapitału zakładowego Spółki czyli 4970 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
3) Po dokonaniu transakcji AmRest jest w posiadaniu łącznie 2640 akcji czyli 2640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0124% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi