RB 18/2009 Wykonanie umowy zobowiązującej do zbycia akcji Sfinks Polska S.A.
23-03-2009

Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest"), w nawiązaniu do RB 14/2009 z dnia 8 marca 2009 roku oraz RB 17/2009 z dnia 24 marca 2009 roku, informuje o wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia akcji Sfinks Polska S.A. („Sfinks”) z dnia 8 marca 2009 roku („Umowa”). W wyniku wypełnienia warunków określonych w Umowie doszło do zbycia wszystkich akcji w Sfinks, które były w posiadaniu AmRest.
W dniu 24 marca 2009 roku AmRest Sp. z o.o. („AmRest Polska”), spółka w 100% zależna od AmRest, dokonała na rzecz OrsNet  Sp. z o.o. zbycia 100% udziałów w spółce SfP Holdings US, LLC („Sfp”), do której AmRest Polska wniosła wcześniej 3 061 768 akcji Sfinks. O objęciu akcji Sfinks SfP poinformowała w dniu 17 marca 2009 roku zarówno spółkę Sfinks jak i Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych- informacje poufne

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi