RB 16/2012 Umowa zbycia aktywów AmRest LLC do Apple American Group
06-06-2012

 
Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 7.06.2012 umowy nabycia i sprzedaży aktywów  („Umowa”) pomiędzy AmRest, LLC („Sprzedający”), będącej spółką w 100% zależną od AmRest i Apple American Group II, LLC („Kupujący”), oraz AmRest. Intencją stron jest sfinalizowanie transakcji do 24 września 2012 („Finalizacja”).
W wyniku Umowy sprzedane zostanie 98 ze 102 zarządzanych przez Sprzedającego restauracji marki Applebee’s („Restauracje”) za kwotę 100 milionów dolarów („Cena Sprzedaży”). Kwota ta odpowiada 6,5 krotności („Mnożnik”), szacowanego na 15,1 milionów dolarów zysku EBITDA wygenerowanego przez zbywane restauracje w okresie 12 miesięcy kończących się 29 kwietnia 2012 powiększonego o szacowaną wielkość zapasów w kwocie 1,9 miliona dolarów. Zgodnie z Umową trzy z czterech nieobjętych Umową restauracji pozostaną zarządzane przez Sprzedającego, jedna restauracja zostanie zamknięta.
Strony uzgodniły, iż w przypadku, gdyby EBITDA wygenerowana przez Restauracje okazała się niższa niż 14,8 lub wyższa niż 15,1 milionów dolarów, nastąpi odpowiednia korekta Ceny Sprzedaży, w wysokości różnicy iloczynu EBITDA i Mnożnika powiększonego o wielkość zapasów i Ceny Sprzedaży.
Finalizacja umowy zależy od spełnienia dodatkowych warunków w szczególności zgody Rady Nadzorczej Spółki, zgody Applebee’s International, zgody amerykańskiego urzędu antymonopolowego, zgód banków  z którymi AmRest ma zawartą umowę kredytową oraz zgód wymaganych na podstawie umów najmu, których stroną jest Sprzedający.
AmRest wszedł w posiadanie Restauracji w wyniku  umów nabycia („Inwestycja”) przez AmRest udziałów w Grove Ownership Holding, LLC za kwotę 62,7 milionów dolarów. Spółka oczekuje, że zwrot osiągnięty na Inwestycji przekroczy założenia Spółki dotyczące wewnętrznej stopy zwrotu na inwestycji (IRR) wysokości 20%.
Podstawa prawna:
Art. 56. 1. 2. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi