RB 16/2011 – Podwyższenie kapitału zakładowego AmRest Holdings SE
17-04-2011

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do RB 10/2011 i RB 12/2011., że otrzymał informację o dokonaniu w dniu 8 kwietnia 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego AmRest w ramach kapitału docelowego w wyniku prywatnej emisji akcji serii 7 i 8 skierowanych do spółki WP Holdings VII B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w całości. Kapitał zakładowy AmRest podniesiony został z kwoty 189 340,99 EUR o kwotę 22 715,90 EUR do kwoty 212 056,89 EUR w drodze emisji 1 048 000 akcji zwykłych na okaziciela serii 7 i 1 223 590 akcji zwykłych na okaziciela serii 8 o wartości nominalnej 0,01 EUR każda akcja. Liczba wszystkich akcji Spółki po podwyższeniu kapitału to 21 205 689 akcji zwykłych na okaziciela.
Podstawa prawna - art. 56 ust.1 pkt. 2 a) Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 r

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany

24.09.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi